Blijft mijn kind zitten als hij de Cito-toets slecht gemaakt heeft?

De verplichte Cito-toets in groep 8 is belangrijk. Kinderen zijn al ingeschreven op het voortgezet onderwijs, maar de Cito-score is dan nog niet binnen. Als die Cito-score heel erg afwijkt, kan het zijn dat er opnieuw naar het schooladvies wordt gekeken en dat dit wordt bijgesteld.

Wat nu als je kind heel slecht scoort op de Cito-toets? Kan het dan gebeuren dat een kind groep 8 nogmaals moet doen en dus op de basisschool blijft zitten?

Zitten blijven na Cito-toets

Zittenblijven in groep 8

Zittenblijven in groep 8 is nauwelijks tot niet aan de orde. Het is heel normaal dat kinderen af en toe doubleren, als de leerkrachten dat verstandig vinden. Veelal gebeurt dit in de lagere klassen, zoals in groep 3 en 4. Af en toe ook later, maar in groep 8 is dit eigenlijk niet meer aan de orde. Kinderen zouden eerder in groep 7 blijven zitten dan in groep 8.

Een Cito-score die laag uitvalt maakt dan ook geen verschil. Het is gewoon de score waar men het mee moet doen. Zittenblijven en dan de Cito-toets een jaar later opnieuw mogen maken is niet aan de orde.

 

Lage score

Toch kan het zijn dat een kind een stuk lager scoort dan het schooladvies en de verwachting van de ouders en/ of de leerkracht. Een lage score kan door verschillende redenen komen. Een kind kan niet lekker in zijn vel hebben gezeten, de vraagstelling niet hebben begrepen, een black-out hebben gehad, niet goed genoeg zijn voorbereid. Het is en blijft natuurlijk altijd een momentopname en het is dus heel moeilijk om te bepalen waar de lage score door is veroorzaakt.

Aan een lage score zelf is niks te doen. Herkansingen van Cito-toetsen zijn ook niet de gewoonte en zouden een vertekend beeld kunnen geven. Het is dus accepteren van de score

 

Schooladvies en lage score

De lage score heeft in principe ook geen effect op het schooladvies. Dat is verwonderlijk, want een hogere score kan wel leiden tot een hoger advies. Het advies moet dan worden bijgesteld, mits er voldoende draagkracht voor is. Andersom werkt dat niet zo, wat voor veel ouders en kinderen een hele geruststelling is.

Behalve de klap dat de Cito-score lager is gemaakt, is er dus geen gevolg aan een slechte Cito-toets. Jammer is het natuurlijk wel, want kinderen hopen de toets zo goed mogelijk te maken.

 

Conclusie

Zittenblijven in groep 8 is niet iets wat op veel scholen gebeurt. Zittenblijven is meer iets voor in de lagere groepen, als er uitval wordt geconstateerd. Veel ouders denken dat een lage Cito-score kan resulteren in doubleren. Maar kinderen zijn dan al ingeschreven op het voortgezet onderwijs en het is dus niet gebruikelijk om kinderen te laten zitten in groep 8.

Een lage Cito-score heeft ook geen invloed op het schooladvies. Dat is gebaseerd op andere factoren en blijft staan. Wanneer de score hoger uitvalt dan het schooladvies, kan er wel worden gesproken over een aanpassing en bijstelling van dit advies.

Op die manier wordt tegemoet gekomen aan het niveau van het kind. Als bewezen kan worden dat het niveau hoger ligt en een hoger advies in het belang is van het kind, kan de basisschool een uitzondering maken.