Is de Cito-toets verplicht?

De Cito-toets is een belangrijk moment voor kinderen in groep 8 van de basisschool. Veel ouders maken zich zorgen om deze toets. Het niveau voor het voortgezet onderwijs zou volgens hen beïnvloed kunnen worden, hun kinderen liggen wakker van de toets en voelen stress. Met andere woorden: is de Cito-toets verplicht of kan jouw kind eronder uit?

 

Verplicht

De Cito-toets is niet verplicht. Een Eindtoets is wel verplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Eindtoets in 2015 verplicht gesteld voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. De Cito-toets is al sinds vele jaren de vaste Eindtoets en wordt min of meer gezien als de staatstoets, maar is dat niet. Er zijn ook andere toetsen aan te schaffen die hetzelfde in kaart brengen als de Cito-toets. De meeste scholen kiezen echter nog voor de Cito-toets en dat is slim, want de meeste leerlingvolgsystemen sluiten naadloos aan op de Cito-toets en geven uiteindelijk dus een zeer gedegen beeld van hoe de stand van zaken is.

 

Mijn kind wil de toets niet maken

Er zijn kinderen die de Cito-toets niet willen maken. Ouders trekken aan de bel en vragen aan leerkrachten of hun kind onder de toets uit kan. Een leerkracht kan en mag daar niet mee instemmen, daar het wettelijk is vastgelegd dat kinderen in Nederland getoetst moeten worden. Ongeacht of men het daarmee eens is: de Cito-toets moet worden gemaakt.

Ouders gaan soms zelfs zover dat ze hun kind ‘schoolziek’ thuishouden om onder de Cito-toets uit te komen. Deze ouders weten dan niet dat er een herkansing op deze kinderen ligt te wachten na hun terugkeer. Middelbare scholen hebben de resultaten van de Cito-toets nu eenmaal nodig om aan het vervolgonderwijs te kunnen beginnen.

Cito-toets is verplicht

Serieus probleem

Het is een serieus probleem als een kind geen zin heeft om de Cito-toets te maken, er bang voor is en zich er niet goed bij voelt. Daarom is het zaak om hier als ouder goed mee om te springen. Neem het probleem serieus en betrek ook de school erbij. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat de Cito-stress afneemt. Wellicht kunnen jullie de Cito oefenen om deze onder de knie te krijgen en kinderen het beeld te geven van de toets. Op die manier bereiden ze zich voor en weten ze dus dat de Cito-toets helemaal niet zo eng is.

 

Geen invloed op schooladvies

Wat vaak ook werkt is het feit dat de Cito-score geen invloed meer heeft op het schooladvies. Althans, niet als het negatief uit zou pakken. Kinderen met een schooladvies zullen door een lagere Cito-score nooit lager worden ingedeeld in het voortgezet onderwijs. Die regelgeving maakte het voor veel kinderen al een stuk prettiger om de Cito-toets te maken.

 

Conclusie

Cito-stress leidt vaak tot wanhoopsdaden van ouders, die hun kind thuishouden om de Cito-toets niet te hoeven maken. Dit heeft geen zin, want alle kinderen zijn verplicht om de Cito te maken en moeten dus een herkansing maken als ze de officiële toets missen. Een gesprek aangaan op school kan goed helpen, evenals het oefenen van de Cito-toets. Wacht hier nooit te lang mee en neem het probleem van je kind altijd serieus.