Wat is de Cito Entreetoets?

De Cito-toets is voor veel ouders bekend terrein, want het is de belangrijkste toets die kinderen gedurende hun schoolloopbaan moeten maken. Anders is het bij de Entreetoets, van hetzelfde instituut Cito dat ook de Cito-toets verzorgd. Wat is die Entreetoets precies en waarom is deze belangrijk? Sterker nog: waarom wordt deze door veel scholen gebruikt om het advies voor de middelbare school vorm te geven?

Cito Entreetoets boekje

Entreetoets

De Entreetoets is een soort van Cito-toets. Deze wordt afgenomen in groep 7 en een enkele school doet het ook in groep 6. Op de Entreetoets wordt gekeken in welke mate kinderen de stof beheersen die ze op dat moment zouden moeten beheersen. Vanuit dat oogpunt is er dus veel overlap met de Cito-toets in groep 8. Het belangrijkste verschil is dat de Entreetoets langer duurt (vaak vijf ochtenden) en de uitslag van de toets lang niet altijd mee wordt gegeven naar huis.

 

Wat wordt er getoetst?

De Entreetoets toetst vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. Net als bij de Cito-toets worden al deze onderdelen grondig getoetst. De Entreetoets biedt ook de mogelijkheid om wereldoriëntatie te toetsen.

Alles wat kinderen vanaf groep 6 hebben geleerd passeert de revue. Op die manier kan een goede balans worden opgemaakt van wat kinderen zouden moeten beheersen en wat daadwerkelijk beheerst wordt. Voor de leerkracht is dat goed om te weten, want die kan zo in het laatste jaar nog extra aandacht besteden aan de punten waarop kinderen uitvallen.

 

Cito-toets of Entreetoets?

Wat is nu het belangrijkste? De Cito-toets in groep 8 of de Entreetoets in groep 7. Sinds 2015 wordt de Eindtoets verplicht gesteld. Veel scholen maken gebruikt van de Cito-toets, die zich intussen bewezen heeft. Maar de Cito-toets telt qua score nauwelijks nog mee met het schooladvies, want dat wordt al veel eerder gegeven (De toets wordt afgenomen in april, de inschrijvingen voor het voortgezet onderwijs zijn in maart). Daarvoor in de plaats kijken leerkrachten in groep 8 nu naar de Entreetoets. Die score wordt, samen met andere toetsscores en werkhouding/ huiswerkattitude meegenomen in het advies voor het voortgezet onderwijs.

Het is dus zeker belangrijk dat een kind goed presteert op de Entreetoets. Het voordeel is ook dat wanneer dat niet het geval is, er nog van alles gedaan kan worden om het tij te keren. Na de afname hebben kinderen nog een schooljaar te gaan.

 

Entreetoets-score

De Entreetoets-score gaat dus niet altijd mee naar huis. Als je de score wel in wil zien, kun je een afspraak maken met school. Zij zijn verplicht je de toetsscore te laten zien. Als je dat wil, kun je dus een gesprek aanvragen en van de leerkracht vragen wat er nu dient te gebeuren.

Entreetoets

Afname

De Cito-toets wordt altijd afgenomen op vaste dagen in april. De Entreetoets wordt door de scholen zelf ingedeeld. De meeste scholen doen dit vanaf april, vaak tot in juni. Op die manier weten ze namelijk met meer zekerheid dat kinderen de benodigde oefenstof al gehad hebben. Een exacte datum zal doorgaans in de jaarkalender zijn opgenomen.